Zwrot prowizji – co trzeba wiedzieć?  

 

Polacy coraz chętniej decydują się na zaciągnięcie kredytu – zarówno konsumenckiego, jak i hipotecznego. Z danych wynika, że najbardziej zadłużeni są mieszkańcy województw śląskiego oraz mazowieckiego. Natomiast osoby z Podlasia, Opolszczyzny oraz województwa świętokrzyskiego – mają najmniejsze problemy z wywiązaniem się ze swoich zobowiązań wobec banku. Wielu kredytobiorcom udaje się przedterminowo spłacić kredyt, ale nie są świadomi tego, że w takiej sytuacji mogą żądać od banku zwrotu prowizji. Ty też jesteś w tej grupie?
 

 

Koszty pozaodsetkowe – jak wpływają na kredyt?

 

Zwrot prowizji bankowej

Zaciągając zobowiązania finansowe w banku, często zapominamy o tym, że koszt kredytu stanowią nie tylko odsetki, ale również i koszty pozaodsetkowe. To opłaty, które bank dodatkowo pobiera od kredytobiorcy, argumentując to koniecznością pokrycia wydatków związanych z obsługą klienta. Jak się okazuje – te koszty mogą stanowić spory procent całości opłat związanych z zaciągnięciem zobowiązania w banku. Do nich zalicza się również prowizja bankowa i to ona znacząco wpływa na koszt kredytu. Prowizja bankowa wynosi kilkanaście procent, a kiedyś mogła dochodzić nawet do kilkudziesięciu procent. Zmieniło się to po wejściu ustawy w 2016 roku, która jasno określiła maksymalny pułap kosztów pozaodsetkowych, w których zawiera się również prowizja bankowa.

 

Przedterminowa spłata kredytu a prowizja bankowa

 

Zwrot prowizji bankowejNiewiele osób wie, że kwestie związane z wcześniejszą spłatą kredytu reguluje ustawa o kredycie konsumenckim, a konkretniej – jej artykuły 48 i 49. Zgodnie z ich brzmieniem bank nie może zakazać wcześniejszej spłaty zobowiązania, a co najistotniejsze – jest zobligowany do zwrócenia kosztów, w tym prowizji bankowej. Przy obliczaniu prowizji do zwrotu powinien być uwzględniony okres, o jaki umowa kredytowa została skrócona ze względu na spłatę przez kredytobiorcę zobowiązania. Wspólne stanowisko w tej sprawie przedstawili również Prezes UOKiK oraz Rzecznik Finansowy. Jednak te zapisy prawne, jak również powyższe opinie – nie wpływają na decyzje podejmowane przez niektóre banki. Część tych instytucji nadal niechętnie odnosi się do wniosków klientów o zwrot prowizji bankowej i odrzuca ich prośby.

 

Jak odzyskać zwrot prowizji bankowej?

 

Zwrot prowizji bankowejPierwszym krokiem, jaki powinien wykonać kredytobiorca, chcący odzyskać zwrot prowizji – jest sporządzenie pisma do banku z prośbą o zwrot prowizji. W takim wniosku powinien powołać się na stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK, a przede wszystkim – na obowiązujące regulacje prawne w tym zakresie – art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim. Niestety, banki próbują omijać obowiązujące przepisy, dlatego wielu kredytobiorców, którzy spłacili zobowiązanie przed czasem, zgłasza sprawę Rzecznikowi Finansowemu z prośbą o interwencję. Batalia o zwrot należnej prowizji bankowej przez to się wydłuża, a w sądzie może trwać nawet latami. Dlatego warto skorzystać z fachowej pomocy w tym zakresie i zgłosić się do nas. Jesteśmy kancelarią, która specjalizuje się w odzyskiwaniu zwrotów prowizji bankowych. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę bez żadnych zobowiązań.

 

 

 

Wypełnij formularz

Wyrażam zgodę na prowadzenie przez Zwrot Prowizji Ltd lub na jej zlecenie działań marketingowych drogą telefoniczną na wskazany przeze mnie numer telefonu. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Zwrot Prowizji Ltd lub na jej zlecenie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w szczególności e-mail).