Konsolidacja a zwrot prowizji?

 

Wielu kredytobiorcom udaje się spłacić kredyt przed datą zawartą w umowie. A przecież wcześniejsza spłata kredytu to okazja do tego, by obniżyć łączne koszty zobowiązania. Co ważne – również kredytobiorca, który dokonał konsolidacji, może starać się o zwrot prowizji bankowej. Taka osoba spłaciła zobowiązanie przed czasem, choć nie z własnych środków.

 

Konsolidacja – co to jest?

 Zwrot prowizji bankowej

Konsolidacja to nic innego jak połączenie pożyczek (kredytów) w jeden. W praktyce polega na zaciągnięciu kolejnego zobowiązania – przeznaczonego na spłatę wcześniejszych kredytów lub ich części. Jest realizowana w Polsce za pomocą kredytu konsolidacyjnego. Kredyt konsolidacyjny, podobnie jak inne kredyty konsumenckie, wymaga podpisania umowy, posiada oprocentowanie i zobowiązuje klienta do comiesięcznych opłat ratalnych. Jednak pieniądze zaciągnięte w ten sposób nie trafiają bezpośrednio na konto kredytobiorcy, lecz instytucji, w których dotychczas posiadał zobowiązania. W ten sposób – bank, który udzielił kredytu konsolidacyjnego staje się jedynym wierzycielem klienta. Zatem konsolidacja to doskonały sposób na zmniejszenie wysokości raty i wydłużenie spłaty kredytu.

Zwrot prowizji przy konsolidacji

 

Zwrot prowizji bankowejNależy pamiętać, że bez względu na to, czy klient zawarł umowę o kredyt konsumencki i dokonał wcześniejszej spłaty zobowiązania, czy wziął kredyt konsolidacyjny – może ubiegać się o zwrot prowizji bankowej. Wynika to z ustawy z dnia 12 maja 2011 roku, która zastrzega, że instytucje udzielające pożyczek – są zobowiązane do proporcjonalnego obniżenia opłat kredytowych, w tym także do zwrotu prowizji bankowej. O zwrot prowizji bankowej – zgodnie z tą ustawą – może ubiegać się również kredytobiorca, który połączył dwa lub więcej zaciągniętych kredytów w jeden. Należy jednak pamiętać, że wartość takiego kredytu nie może być wyższa niż 255 550 zł, a jego oprocentowanie powinno być wyższe niż 0. Poza tym – zobowiązanie nie może być związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

 

Wypełnij formularz

Wyrażam zgodę na prowadzenie przez Zwrot Prowizji Ltd lub na jej zlecenie działań marketingowych drogą telefoniczną na wskazany przeze mnie numer telefonu. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Zwrot Prowizji Ltd lub na jej zlecenie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w szczególności e-mail).