Jak obliczyć zwrot prowizji?

 

Osoby, które zaciągnęły kredyt konsumencki po 18 grudnia 2011 roku i spłaciły go przed czasem – na mocy ustawy o kredycie konsumenckim – mogą ubiegać się o zwrot prowizji bankowej. Często okazuje się, że sumy, jakie pobierał bank przy zawarciu umowy kredytowej nie są małe, a sięgają nawet kilkunastu tysięcy złotych. To, na jaki zwrot może liczyć klient jest uzależnione od kilku istotnych czynników.

 

Kalkulator zwrotu prowizji

 Zwrot prowizji bankowej

Wysokość prowizji bankowej jest ściśle związana nie tylko z okresem kredytowania i sumą pobranych od nas opłat pozaodsetkowych, ale przede wszystkim – datą spłaty kredytu. Przedstawimy to na przykładzie.
• Kwota zaciągniętego kredytu – 150 000 zł
• okres kredytowania – kredyt na 10 lat, 120 miesięcy
• czas spłaty kredytu – spłacony po 60 miesięcach
• koszty / prowizja – 15%

 

WYSOKOŚĆ PROWIZJI DO ZWROTU = 11 250 zł

 

Jak łatwo można zauważyć – prowizja stanowi często lwią część kosztów kredytu, dlatego warto zorientować się, czy należy nam się zwrot za wcześniejszą spłatę kredytu i w jakiej wysokości.

Wypełnij formularz

Wyrażam zgodę na prowadzenie przez Zwrot Prowizji Ltd lub na jej zlecenie działań marketingowych drogą telefoniczną na wskazany przeze mnie numer telefonu. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Zwrot Prowizji Ltd lub na jej zlecenie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w szczególności e-mail).